Logo BE-MASTER

Mobile menu

KURS EDUKACJi SPERSONALIZOWANej: TUTORING. WPROWADZENIE DO FACYLITACJI.

Druga edycja

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU w 50 godzinnym kursie on-line osoby, które chcą rozwijać się, pracować jako tutor lub myślą o stawaniu się facylitatorem albo też chcą korzystać z narzędzi, metod edukacji spersonalizowanej w edukacji lub pracy trenera (30 godzin zajęć on-line + 20 godzin praktyki z uczestnikami, uczestniczkami w grupie).

 

KURS KOŃCZY SIĘ OTRZYMANIEM CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE KURSU EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. WPROWDZENIE DO FACYLITACJI

w wymiarze 50 godzin (30 godz. zajęć + 20 godz. praktyki)

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin kursu

 

 

CO TO JEST EDUKACJA SPERSONALIZOWANA?

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA:

 • Uczenie się jest wielokierunkowe i oparte na relacji

W tym podjęciu, nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy, informacji uczniom oraz sprawdzenie w jakim stopniu zapamiętali dany materiał. W edukacji spersonalizowanej w centrum stawiamy relację nauczyciel – uczeń, a obok zdobywania wiedzy, kluczowe są kompetencje, umiejętności, relacje oraz poszukiwanie własnej odpowiedzi na pytanie Kim jestem? Czego chcę? Po co coś robię? Edukacja jest tutaj wielokierunkowa. Uczą się wszyscy: uczniowie, nauczyciel wzajemnie od siebie.

 • Podejście integralne

Edukacja spersonalizowana promuje podejście integralne w uczeniu się. W praktyce oznacza to, że równie ważne są: wiedza, kompetencje, rozwój, nasze potrzeby, relacje. Przenosimy koncentrację z uczenia na uczenie się, samodzielność, odpowiedzialność.

 • Nie pracujesz ciężej niż twój uczeń/student

W edukacji następuje przeniesienie punktu koncentracji z uczenia kogoś na samodzielne uczenie się. Nauczyciel nie musi starać się coraz bardziej, gdy uczniowie nie chcą równie mocno. W zamian, proponujemy Ci rozwinięcie kompetencji przewodnika, towarzysza procesu uczenia się. Kurs edukacji spersonalizowanej wspiera, uczy, inspiruje do zmiany w procesie edukacji. Krok po kroku. W jego trakcie zmieniasz sposób zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, uczysz się efektywnej pracy na zasobach. Poznajesz techniki pracy indywidualnej, jak i pracy w grupie.

 • Dydaktyka edukacji spersonalizowanej korzysta z osiągnięć nauki w zakresie rozwoju, uczenia się w procesie

Swoje źródła czerpie z teorii uczenia się, konstruktywizmu, kognitywizmu, neurodydaktyki, psychologii. 

 • Rozwój osobisty

Podczas kursu pracujesz także nad rozwojowej osobistym – swoimi przekonaniami, wzorcami, sposobami działania w edukacji.

 • Uczenie się jest procesem opartym na jasnym kierunku ustalanym wraz z uczeniem, studentem/uczniami, studentami
 • Formy edukacji spersonalizowanej:
 1. praca indywidualna, tj. tutoring,  mentoring, coaching edukacyjny,
 2. praca grupowa, np. facylitacja, szkolenia oparte na Cyklu Kolba, praca grupowa oparta na problemie.
 • Wymiary edukacji spersonalizowanej:
 1. rozwojowy (m.in. praca na zasobach, pytaniach, informacja zwrotna, prowadzenie procesów grupowych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy w grupie, metody pracy grupowej)
 2. merytoryczny (m.in. praca na problemie, elementy design thinking)

 

CO WYRÓŻNIA KURS EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. FACYLITACJA?

Edukacja to zmiana. Zaczyna się od transformacji osobistej. Ten kurs to nie tylko pakiet ogromnej, rzetelnej wiedzy, poparty doświadczeniami dr Beaty Master. To droga zmiany. Pracujemy podczas jego trwania nad wewnętrzną przemianą siebie jako dydaktyka, człowieka.

 

KURS to:

 • kompleksowe, integralne, wielowymiarowe wprowadzenie do pracy tutora, mentora, coacha, facylitatora, a także szansa na rozwój kompetencji dla każdego dydaktyka, trenera, rodzica – zatem, pod względem programowym, to co najmniej dwa kursy w jednym, a mówiąc bardziej szczegółowo….
 • …2w1: poznajesz wymiar pracy indywidualnej i grupowej w obszarze edukacji spersonalizowanej, tak, aby wybrać sposób, który dla Ciebie jest bardziej optymalny i możliwy do zrealizowania w miejscu, w którym jesteś
 • komfortowa formuła ONLINE: w domowym zaciszu, bez konieczności dojazdów, realizowana po godzinie 17.00,
 • zajęcia prowadzi doświadczona tutorka, coach, superwizorka, trenerka rozwoju osobistego, autorka książki o edukacji spersonalizowanej – dr Beata Master
 • dostęp do wiedzy, praktyki, narzędzi poszukiwanych na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy
 • 30 godzin intensywnych zajęć on-line. Podczas co tygodniowych, 3 godzinnych sesji zapoznajesz się z jednym ważnym elementem edukacji spersonalizowanej. Po spotkaniu otrzymujesz materiały, ćwiczenia, dodatkowe artykuły lub filmy oraz zadania
 • PRAKTYKA: Zależy mi na tym, abyś od pierwszego spotkania ćwiczył/a swoje umiejętności tutorskie. Dlatego od początku kursu praktykujemy w parach lub w trójkach, pomiędzy uczestnikami kursu. Zatem jest to około 20 dodatkowych godzin zajęć
 • KURS EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: TUTORING. WPROWADZENIE DO FACYLITACJi dzieje się także pomiędzy spotkaniami. Jest intensywny i bardzo praktyczny

 

Ile potrzebujesz czasu w tygodniu, aby zrealizować KURS?

 • Sesje/zajęcia on-line: poniedziałek, godz. 17.00 - 20.00/20.30 (po zakończeniu sesji można konsultować się, rozmawiać z trenerem do godz. 21.00).
 • Praca tutorska z uczestnikiem z grupy: uczestnicy pracują w środę w godz. 18.00-20.00 (możliwość indywidualnego ustalenia czasu spotkania przez daną parę, trójkę). W tym, wypisywanie wniosków w grupie na wspólnym dokumencie.
 • Praca z tekstem, filmem: ok. 2 godzin – samodzielnie wyznaczasz sobie czas realizacji zadania.

 

CO OTRZYMUJESZ W RAMACH KURSU EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. FACYLITACJA?

KAŻDY Z 10 modułów zawiera:

 

Szkolenie on-line z dr Beatą Master: formuła on-line - 3 godzinne spotkanie na platformie ZOOM

kontakt z dr Beatą Master w trakcie trwania kursu

Wartościowe materiały, prezentacje, opisy ćwiczeń po każdym szkoleniu wysyłamy na Twój adres mailowy oraz umieszczamy w Google Classroom Po każdym spotkaniu otrzymujesz dodatkowy materiał: artykuł, nagranie video poszerzające wiedzę w danym zakresie

Praktykę tutorską:

Po każdym spotkaniu jest do wykonania zadanie tutorskie.

Przykładowo przeprowadzenie krótkiego spotkania z osobą z grupy (dostajesz wszystkie wytyczne, materiały – celem jest ćwiczeń kompetencji tutorskich już od pierwszego spotkania – każdorazowo pracujesz z innymi osobami z grupy).

Komunikujemy się w uczestnikami poprzez Google Classroom – wnioskami, pytaniami.

 

DLA KOGO jest ten KURS?

Zapraszam tych, z Was, którzy zajmują się szeroko rozumianą dydaktyką, zarówno w edukacji szkolnej i akademickiej, prowadzą szkolenia, zajęcia grupowe lub procesy indywidualne (tutoring, coaching, mentoring) i chcą pogłębić, rozszerzyć swoje kompetencje oraz warsztat pracy.

 

W szczególności zapraszam: nauczycieli, dydaktyków akademickich, tutorów, mentorów, trenerów rozwoju interpersonalnego, facylitatorów, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, osoby prowadzące edukację domową. 

 

Cel kursu

Kurs pozwala zdobyć, poszerzyć informacje i kompetencje niezbędne w zakresie tworzenia i realizacji form edukacji spersonalizowanej w formule indywidualnej (tutoring, mentoring, coaching) oraz stanowi wprowadzenie do pracy w formule grupowej (facylitacja, szkolenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych opartych na problemie)

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną w zakresie:

 • edukacji spersonalizowanej w wymiarze rozwojowym i merytorycznym, 
 • dynamiki procesów grupowych, tj. facylitacja, szkolenia, problem based learning
 • prowadzenia indywidualnych procesów grupowych, tj. tutoringu, coachingu, mentoringu,
 • nowoczesnych narzędzi rozwojowych i dydaktycznych,
 • pracy z osobami z różnorodnymi wyzwaniami,
 • dostrzegania różnic między różnymi formami wsparcia, rozwoju, edukacji. 

 

Poszerzysz kompetencje w zakresie:

 • organizowania, prowadzenia i wspierania osób w procesach indywidualnych, zwłaszcza tutoringu, mentoringu,
 • organizowania, prowadzenia efektywnych procesów grupowych, tj. szkoleń, zajęć dydaktycznych i szkoleniach, w których następuje przeniesienie punktu koncentracji z uczenia na uczenie się, 
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacji, zakłóceniami w procesie dydaktycznym, szkoleniowym,
 • wykorzystania zdobyczy psychologii pozytywnej w pracy dydaktycznej, szkoleniowej,
 • stosowania kilkudziesięciu narzędzi, ćwiczeń rozwojowych i merytorycznych w obszarach rozwojowych, naukowych, biznesowych. 

 

Ważne kwestie z Regulaminu:

 1. Udział w kursie jest dobrowolny.
 2. Elementy kursu:
 • obowiązkowe (aby otrzymać certyfikat jego ukończenia):
 1. SPOTKANIA ON-LINE: 3 godzinne spotkania z trenerem poprzez platformę Zoom – terminy na stronie internetowej (min. 80% obecności, spotkania co tydzień)
 2. PRACA TUTORSKA: spotkanie z uczestnikiem/uczestnikami grupy i wzajemna praca własna w określonym obszarze (min. 80% zadań – zaznaczamy wykonanie w arkuszu). W przypadku braku możliwości pracy z daną osobą/danymi osobami, uczestnik informuje trenera oraz samodzielnie szuka osoby, z która mógłby przeprowadzić dane ćwiczenie. W przypadku braku takiej osoby, sytuację omawia z trenerem prowadzącym.
 • dodatkowe:

Po każdym spotkaniu/sesji on-line z trenerem Uczestnik otrzymuje materiał dodatkowy do pracy. Wykonywanie zadania jest dobrowolne, choć oczywiście bardzo rekomendujemy.

 1. Kurs odbywa się w formule on-line. Uczestnik/Uczestniczka, który/a chce wziąć udział w kursie we własnym zakresie uruchamia wskazany przez Trenera program/aplikację, która umożliwi udział w wydarzeniu. Informacja o programie/aplikacji, w którym będzie prowadzone kursie zwarta jest w formularzu zgłoszeniowym. Zadania tutorskie uczestnicy wykonują poprzez komunikatory, platformy, które sami wybiorą (np. Skype, Messenger, Zoom, telefon, spotkanie bezpośrednie).
 2. Trener, BE-MASTER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej, finansowej za utrudnienia techniczne, brak dostępu do internetu, brak dostępu do programu wynikających ze strony Uczestnika kursu. Spółka BE-MASTER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną kursu.
 3. Materiały kursu będą wysyłane Uczestnikom na ich pocztę elektroniczną oraz będą dostępne na dysku Google. Aby korzystać z materiałów dostępnych na dysku Google konieczne jest posiadanie konta Google. Materiały na koncie Google będą dostępne przez rok (licząc od daty rozpoczęcia kursu – pierwszego spotkania on-line). Po tym okresie zostaną skasowane.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu się na kurs otrzymasz informację dotyczącą możliwości dokonania płatności za udział w kursie.
 5. W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają prowadzenie modułu kursu, wynikających ze strony Trenera, może nastąpić przesunięcie terminu spotkania lub całego kursu o kolejny tydzień.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie do 14 dni przed jego rozpoczęciem zwracamy 100% wpłaconych środków finansowych (opłata za udział w kursie). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie od 13 dni do 3 dni przed rozpoczęciem kursu zwracamy 50% kosztów udziału w kursie. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w ciągu 48 godzin przed rozpoczęciem udziału w kursie nie zwracamy Klientowi poniesionych kosztów.
 7. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu się na kurs otrzymasz informację dotyczącą możliwości dokonania płatności za udział w kursie.
 8. Kurs ruszy, jeśli zgłosi się wystarczająca liczba osób (czyli min. 10 osób). Jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników, zwracamy środki osobom, które dokonały opłaty za kurs.
 9. Nie udostępniamy nagrań spotkań, modułów zrealizowanych podczas kursu.
 10. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z trenerką - dr Beatą Master: e-mail: master@be-master.pl/ tel. (+48) 665 740 296

 

Formularz zgłoszeniowy - WYPEŁNIJ

 

Regulamin kursu - POBIERZ

Kurs startuje 17 stycznia 2022 r.

 

PROGRAM KURSU EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: TUTORING. WPROWADZENIE DO FACYLITACJI

MODUŁ 1

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana: założenia, koncepcje oraz rola nauczyciela

 • Paradygmaty w procesie uczenia się – behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm
 • Edukacja masowa – zindywidualizowana - spersonalizowana
 • Tutoring, facylitacja na mapie edukacyjnej
 • Edukacja skoncentrowana: założenia koncepcji w kontekście pracy indywidualnej i grupowej oraz odniesienie założeń do przykładowych form pracy spersonalizowanej, np. mentoringu, tutoringu, coachingu, doradztwa, nauczania opartego na problemie, facylitacji, technik trenerskich
 • Budowanie  rozwijającej relacji mistrz-uczeń w procesie uczenia się oraz zawiązywanie relacji w grupie
 • Edukacja spersonalizowana - rola nauczyciela, trenera, tutora (praca na postawach - element rozwojowy)

b. PRACA TUTORSKA:

 • Ćwiczenie rozwojowe: linia życia edukatora, koło rozwojowe.
 • Praktyka budowania relacji w grupie.
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • teksty do przeczytania i pytania do refleksji

MODUŁ 2

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: twórcze pytania, aktywne słuchanie

 • Polecenia a pytania.
 • Czynniki dobrego pytania w procesie uczenia się (także on-line)
 • Paleta pytań, które mogą wesprzeć Cię w roli edukatora
 • Aktywne słuchanie
 • Jak słuchają ludzie? I co słyszą?
 • Jak mówić do ludzi w procesie rozwojowym?

b. PRACA TUTORSKA:

 • trening pytań i słuchania na podstawie tekstu, który wybieramy dla uczestnika (wsparcie trenera w tym zakresie)
 • trening pytań w zakresie pracy dydaktycznej/trenerskiej

c. DODATKOWA PRACA WŁASNA:

 • praca z wieczornymi pytaniami (otrzymasz listę od trenera

MODUŁ 3

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: informacja zwrotna, która karmi

 • Rola i cele informacji zwrotnej w procesach rozwojowych 
 • Nasz mózg w kontekście informacji zwrotnej
 • Kontekst psychologiczny w kontekście informacji zwrotnej
 • Rodzaje, formy informacji zwrotnej 
 • Proces przyjmowania informacji zwrotnej 
 • Trening przyjmowania i dawania informacji zwrotnej: konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna
 1. PRACA TUTORSKA:
 • optymalna strategia uczenia się: sesja/rozmowa tutorska z uczestnikiem w oparciu o model informacji zwrotnej
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • trening: udzielenie kilku osobom informacji zwrotnej
 • artykuły do przeczytania: obszar rezyliencji, teorii poliwagalnej (związanej z nerwem błędnym)

MODUŁ 4

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: metodyka organizowania i prowadzenia spotkań

 • Sposoby organizowania pracy w procesie uczenia się:  - Cykl Kolba - GROW - 4/6 kroków  - DROPS
 • Organizacja spotkań w procesach indywidualnych
 • Rola kontraktu w procesie
 • Jak pamiętać, gdzie jesteśmy w procesie z uczniami? Narzędzia progresu oraz dokumentacja szkoleń, spotkań w edukacji spersonalizowanej
 1. PRACA TUTORSKA:
 • poprowadzenie pierwszego spotkania w połączeniu z pracą na ustaleniu celu procesu (opcjonalnie Piramida Diltsa)
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA
 • artykuł w obszarze piramidy Diltsa, podejścia integralnego w uczeniu się

MODUŁ 5

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – praca na zasobach. Jak wspierać rozwijanie potencjału ucznia/uczniów?

 • Psychologia pozytywna w procesie uczenia się
 • Rewolucja psychologii pozytywnej i jej skutki (na podstawie badań Martina Seligmana)
 • Czy inteligencja istnieje?
 • Zasoby, umiejętności i kompetencje – jak je rozwijać w procesie uczenia, czyli w szkole i poza nią?
 • Słabe strony – czy one są nam potrzebne i jak sobie z nimi pracować?

b. PRACA TUTORSKA:

 • zapoznanie się z jednym z 3-5 ćwiczeń rozpoznawania własnych zasobów, wybór ćwiczenia i przeprowadzenie go w formie tutorskiej z osobą w parze (lub wybranej grupie)

c. Dodatkowa praca własna:

 • tworzenie banku zasobów

MODUŁ 6

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – motywacja, kierunki procesu, wartości, potrzeby.

 • Praca z potrzebami i przekonaniami w kontekście osobistym.
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – czynniki, warunki rozkwitu.
 • Style motywacyjne w procesie uczenia się
 • Praca z wartościami, priorytetami, potrzebami
 • Cel czy kierunek – jak prowadzić człowieka, grupę, ludzi na ich ścieżce rozwojowej?
 • Sposoby, narzędzia pracy z celami, kierunkiem w pracy indywidualnej 
 • Sposoby, narzędzia pracy z celami, kierunkiem w pracy grupowej 
 1. PRACA TUTORSKA:
 • rozmowa tutorska w obszarze wartości, priorytetów (ćwiczenie zaproponowane przez trenera)
 • ćwiczenie wspierające podopiecznego w realizacji celu – podróż Tutee
 1. Dodatkowa praca własna:
 • artykuły, filmy dotyczące motywacji, określania kierunku, w którym się podąża

MODUŁ 7

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana w wymiarze grupowym: proces grupowy, facylitacja

 • Proces grupowy – metodologia pracy.
 • Facylitacja i moderacja – różnice i podobieństwa
 • Facylitacja – rozumienie i zastosowanie
 • Facylitator – rola w procesie 
 • Praktyka: mini procesy facylitacyjne
 1. PRACA TUTORSKA:
 • pakiet 5 ćwiczeń – uczestnik wybiera jedno i testuje w praktyce (w wybranej przez siebie grupie, omawia z osobą z grupy).
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • materiały dodatkowe z zakresu facylitacji

MODUŁ 8

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – problem based learning (praca na problemie)

 • Based learning (uczenie oparte na problemie) – wprowadzenie.
 • Czynniki rozwijające i blokujące twórcze myślenie i działanie w  metodzie based learning na przykładzie case study
 • Problem w studium przypadku – narzędzia pracy
 • Narzędzia optymalizujące pracę nad studium przypadku i poszerzające perspektywę spojrzenia na możliwe rozwiązania: mapa sytuacyjna, mapa empatii, twórcze definiowanie problemu
 • Wprowadzenie do pracy z tekstem, inspirującym dziełem (artykuł, esej, piosenka, film, obraz, serial, mem) – pytania, które budzą myślenie.
 1. PRACA TUTORSKA:
 • praca twórcza uczestników i uczestniczek,
 • przeprowadzenie rozmowy tutorskiej w kontekście wybranego tekstu, dzieła
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • artykuł o studium przypadku.
 • wiersz, piosenka, film, który wyraża Uczestnika/Uczestniczkę.

MODUŁ 9

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – co robić w pracy indywidualnej i grupowej, gdy jest nam trudno?

 • Rola, znaczenie zakłóceń w procesie grupowym i indywidualnym – po co nam kryzysy?
 • Źródła zakłóceń w procesie uczenia się – skąd one się biorą i jaki mam na to wpływ? 
 • Przykłady zakłóceń i przykładowe propozycje działania w danej sytuacji np. praca z uczniem nieśmiałym, pasywnym, nadaktywnym.

MODUŁ 10

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Zakończenie Kursu

 • Ćwiczenia podsumowujące proces
 • Ewaluacja: jak ją efektywnie prowadzić?
 • Podsumowanie kursu

DODATKOWA PRACA WŁASNA:

Ćwiczenie – dzień dziecka.

 

TERMINY ZAJĘĆ ON-LINE

 • Terminy spotkań on-line: 17.01.2022, 24.01.2022, 31.01.2022, 07.02.2022, 14.02.2022, 21.02.2022, 28.02.2022, 07.03.2022, 14.03.2022, 21.03.2022
 • Godziny pracy: 17.00-20.00 + możliwość konsultacji z terenem do godz. 21.00
 • Praktyka tutorska: proponowany, wspólny termin: środy, godz. 18.00-20.00

 

CENA KURSU

 

cennik kursu edukacji spersonalizowanej

 

JEŚLI ZATEM ZGŁOSISZ SIĘ Z DRUGĄ OSOBĄ DO 1 GRUDNIA 2021r., KAŻDA Z WAS ZAPŁACI ZA CAŁY KURS 1000 ZŁ!!!

Płatność za kurs nastąpi w styczniu (po zatwierdzeniu listy uczestników i uczestniczek)

 

Cena zawiera:

 • udział w kursie on-line (30 godzin),
 • dostęp do materiałów, artykułów,
 • realizowanie praktyki z uczestnikiem/uczestnikami z grupy (20 godzin),
 • papierowy certyfikat z wykazem zrealizowanego programu (wymagane jest min. 80% obecności podczas zajęć on-line oraz zrealizowanie min. 80% praktyk tutorskich),
 • możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych z trenerem przez cały czas trwania kursu

 

TRENER/TUTOR:

dr Beata Master

dr Beata Master - trenerka kompetencji interpersonalnych, tutorka, superwizorka procesów tutorskich, facylitatorka, coach, wykładowczyni akademicka, autorka książki pt. 'Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa' oraz 'Proces grupowy', twórca i CEO marki BE-MASTER oraz Fundacji Pracownia Jutr. Prowadzi szkoły edukacji spersonalizowanej, szkolenia, warsztaty, procesy facylitacyjne, coaching dla przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, w tym szkół oraz osób indywidualnych od 10 lat. Ma na swoim koncie ponad 700 godzin doświadczenia w obszarze procesów indywidualnych oraz ponad 4000 godzin trenerskich i facylitacyjnych. Kluczowym obszarem jej zainteresowań jest innowacyjna edukacja, rozwój oparty na wolności myślenia, bycia, działania oraz relacji. 

 

Przykładowe szkolenia, kursy prowadzone przez Beatę Master

 • Kursy edukacji spersonalizowanej dla nauczycieli.
 • Szkoły dla tutorów (w tym przede wszystkim dla kadry uczelni wyższych w Polsce), w której specjalizowała się w obszarze: pracy na zasobach w zespołach, motywacji wewnętrznej, coachingu, budowania ścieżki rozwoju i kariery tutora.
 • Kursy Facylitatora 'DT FACILITATION' na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla dyrektorów finansowych i analityków finansowych (komunikowanie się w zespole, motywowanie, zmiana).
 • w ramach szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw szkoliła do tej pory z zakresu: motywacji, pracy na zasobach, informacji zwrotnej, ewaluacji, wprowadzania zmiany do organizacji, design thinking.

 

Beata zdobywała także praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) będąc Project Managerem Projektu Google Internetowe Rewolucje w Eksporcie, Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polską firmę w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, czy też prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PIERWSZEJ EDYCJI:

 

Kurs 'Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Facylitacja'. To najlepszy kurs online na rynku. Przez 10 tygodniu uczestnicy otrzymują ogromną dawkę wiedzy, świetnie przygotowane materiały, życzliwość prowadzącej i o wiele więcej. Atutem tego kursu są cotygodniowe praktyki tutorskie, które pozwalają sprawdzić, skonfrontować i przećwiczyć różne zagadnienia poruszane w kursie. To dobrze zainwestowany czas i pieniądze. Polecam.

Aga Rudnik

Znakomita organizacja szkolenia, ogromna wartość wykładów, niezwykła atmosfera. Morze wiedzy, ćwiczeń, umiejętności narzędzi - nie spodziewałam się takiej obfitości. Dziękuję za przeniesienie w świat tutoringu.

Dagmara

Zachęcam do udziału w kursie, którego formuła bardzo się sprawdziła - teoria i praktyka w małym odstępie czasu. Prowadząca w jasny i przystępny sposób dzieliła się z nami swoją wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem. Zawsze bardzo dobrze przygotowana i otwarta na każde wątpliwości. Oprócz poszerzenia wiedzy w ramach turtoringu/ facylitacji mieliśmy również okazję poszerzyć swój warsztat pracy dydaktycznej poprzez stosowanie narzędzi zdalnych. Zajęcia z Beatą bardzo pomagają też w nabyciu pewności siebie, odkryciu swoich wielu :-) dobrych stron, co pomaga w życiu codziennym. Były to spotkania bardzo inspirujące i wzbogacające zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym :-)

(Ania K.)

Kolejne świetne spotkanie z Beatą Master. (…) Już dawno nie uczestniczyłam w tak wartościowym kursie ( oczywiście dla mnie).
Na tę wartość przez duże “W' składa się:
 •  osoba trenera, Beata Master, którą “poznałam' słuchając debaty na EDU-klaster poświęconej tematyce “ Nauczyciel TUTOR'. Od razu wiedziałam, że od tej osoby chcę się uczyć. (…)
 •  temat: “Edukacja spersonalizowana: Tutoring. Facylitacja'
 •  formuła kursu - raz w tygodniu spotkanie 3-godzinne, z ogromną dawką konkretnej wiedzy, którą możemy przedyskutować i wstępnie “obrobić' pod siebie. Na tym spotkaniu Beata dzieli się swoim doświadczeniem, tym z happy endem, ale też tym którego zakończenie odbiega od powszechnego określenia “sukces'. Za tę szczerość jestem szczególnie wdzięczna :)
 •  formuła kursu, która zapewnia nam praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w formie wzajemnych praktyk tutorskich, z pozostałymi uczestnikami kursu. Każde takie spotkanie mnie wiele uczy, daje szansę poznać sie bliżej i spojrzeć na problem z innej perspektywy, zainspirować się. Bezcenny to czas, tym bardziej, że po każdej takiej praktyce mamy możliwość swoje wątpliwości wyjaśnić z naszym trenerem.
 •  formuła kursu on-line, z zadbaniem o relacje, możliwość rozmowy, wymianę doświadczeń - to dla mnie ważne.
 •  każde spotkanie jest podsumowane mailem do którego dołączone są wszystkie ćwiczenia, opracowania, prezentacje użyte w trakcie zajęć.
 •  do każdego spotkania są dodatkowe materiały, które pozwalają zgłębić temat który nas szczególnie zainteresuje.
 •  cena kursu - bardzo atrakcyjna, zwłaszcza stosunek jakości do ceny.


 
Jestem pod wrażeniem solidnego przygotowania kursu, pod względem merytorycznymi i praktycznym, jego atmosfery, na którą wpływ mają ciekawi ludzie, uczestnicy (pozdrawiam serdecznie ;) ) ale z pewnością największy wpływ ma zaangażowanie autora Beaty Master.


 

Polecam kurs bardzo tym których interesuje temat. (…)Nie mogę się już doczekać kolejnego spotkania ;) 

(Joanna Redzimska / Zielone Światło)

 

 

Regulamin i polityka prywatności BE-MASTER - pobierz

 

 

 

powrót