Logo BE-MASTER

Mobile menu

Beata Master

Coach. Tutor. Trener rozwoju i zmiany. Superwizor Tutorów. Prezes Spółki BE-MASTER oraz Fundacji Pracownia Jutr.

 

 

 

Doświadczenie coachingowo - trenerskie

 • 2000 godzin szkoleniowych prowadzonych dla osób indywidualnych, pracowników firm, instytucji, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych w obszarze rozwoju, zmiany, coachingu, tutoringu i mentoringu
 • 300 godzin indywidualnego coachingu i tutoringu
 • 100 godzin superwizji tutorskich

 

Publikacje i podręczniki

 • Autorska książka: '8 kroków. Pociąg relacji damsko-męskich'
 • 'Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu'
 • 'Narzędzia tutoringu. Podręcznik dla doradców zawodowych (tutorów) do pracy z podopiecznymi z wykorzystaniem narzędzi tutoringu'
 • 50 artykułów naukowych, prasowych w czasopismach, gazetach, portalach

 

Programy autorskie

 • 2 testy kompetencyjne:
  • interaktywny test kompetencji na poziomie wiedzy, umiejętności, postaw dotyczącego bycia mentorem oraz wdrażania programów mentoringu w firmach dot. rozwijania kompetencji kluczowych u pracujących osób dorosłych
  • interaktywny testt kompetencji na poziomie wiedzy, umiejętności, postaw dotyczącego bycia tutorem i wdrażania programów tutoringu w pracy doradcy zawodowego dot. rozwijania kompetencji (www.strona-rozwoju.pl)
 • 2 strategie: 'Strategia działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego' (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji), 'Sstrategii finansowania podmiotów ekonomii społecznej w woj. Śląskim'
 • 1 'Koncepcyjna matrycy kariery' na potrzeby projektu 'Laboratorium kariery' w ramach projektu współfinansowanego przez MNiSW
 • 10 publikacji edukacyjnych
  • merytoryczne opracowanie publikacji 'Toolbox – Przewodnik kreowania i tworzenia inicjatyw społecznych przez młodzież'
  • scenariusze zajęć na platformę multimedialną w ramach projektu 'Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej'
  • publikacje pt. 'Przewodnik po nowoczesnych metodach nauczania i e-edukacji'
 • ponad 50 autorskich programów szkoleń, warsztatów, spotkań grupowych, wykładów

 

 

Doświadczenie w liczbach

 • ok. 3 000 Uczestników moich szkoleń i warsztatów - dyrektorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz instytucji publicznych, osoby działające w III sektorze, młodzież, uczniowie, osoby 60+, osoby indywidualne
 • 3 lata pracy w roli doradcy zawodowego i specjalisty ds. rynku pracy w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • 6 lat doświadczenia w projektach, w tym 2 lata na stanowiskach kierowniczych
 • 2 firmy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

I wiele, wiele innych…

 

 

Rozwój naukowy i zawodowy

 • Tytuł naukowy: doktor nauk społecznych
 • Certyfikowany trener rozwoju (EQF 5), Coach, Tutor, Trener sieci PIFE
 • Ukończonych kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń, m.in.:
  • Design Thinking
  • Time Perspective Therapy
  • Racjonalna Terapia Zachowania
  • Vedic Art
  • Jagiellońska kuźnia Dyplomatów
  • program wymiany kulturowej Camp America
  • międzynarodowej konferencji 'Acton Univeristy' w USA
  • program akceleracyjny dla startupów w Izraelu

 

WSPÓŁPRACUJĄ ZE MNĄ:

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Collegium Wratislaviense SWPS - Uniwersytet Humanistycznospołeczny Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
OPC Consulting w Katowicach w Siemianowicach Śląskich

Kongres MSP

Stowarzyszenie ProEthica
w Rudzie Śląskiej

Fundacja Drachma
w Bielsku-Białej

TEDxKatowice

Sonda. Badania i rozwój.

 Fundacja Pracownia Jutr
w Rybniku

 FAST COFFEE w Tychach
CEDRA. Split.

Agencja icube.pl

Agencja Kreatywna Spinaczi

Fundacja Św. Mikołaja

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach

MOK w Lędzinach

 

YOUNGMEDIA
w Tychach

Instytut Wschodnich Inicjatyw
w Krakowie

 

 

Przykładowe realizacje

 • Współtworzenie programów w Collegium Wratisaviense, w tym:
  • Szkoły Tutorów
  • Szkoły Tutorów Akademickich
  • Akredytacji Praktyka Tutoringu w Collegium Wratisaviense
 • Prowadzenie kilkuset szkoleń i superwizji w ramach Szkoły Tutorów, Szkoły Tutorów Akademickich, Akredytacji Praktyka Tutoringu w Collegium Wratisaviense, w tym dla nauczycieli akademickich, naukowców dla ośrodków akademickich takich jak.:
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prowadzenie panelu nt. nowoczesnych narzędzi nauczania w dydaktyce akademickiej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 'Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi', organizowanej przez Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Arłamowie
 • Prowadzenie eksperckich szkoleń z zakresu tutoringu w ramach Szkoły Tutorów i Akademickiej Szkoły Tutorów organizowanych przez Collegium Wratislaviense (kilkaset godzin doświadczenia szkoleniowego i superwizji)
 • Wykłady podczas Wykład podczas XIV i XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie
 • Warsztaty dla pracowników Stowarzyszenia WIOSNA w Krakowie z zakresu zakłóceń w komunikacji
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu coachingu edukacyjnego w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Prowadzenie szkoleń w ramach Akademii Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery orgaznizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową
 • Prelekcja nt. coachingu w panelu ekspertów w ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego MŚP w Katowicach
 • Szkolenia rozwojowe dla MSP
 • Warsztat prowadzony metodami aktywnymi z zakresu funduszy unijnych dla pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych i Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z całej Polski organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju
 • Przygotowanie i pięciodniowa prezentacja firmy 'YOUNGMEDIA' w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu – przygotowanie do wystąpienia publicznego w j. angielskim

 

Coaching i szkolenia dla Ciebie

BE-MASTER to przestrzeń rozwoju dla organizacji, człowieka, który świadomie decyzje się na zmianę w swoim życiu.

Naszą misją jest otwieranie ludzi na ich mistrzostwo osobiste w różnorodnych aspektach życia wynikające z ich wewnętrznych przekonań.

Skorzystaj ze szkoleń oraz coachingu on-line. Zapraszam!

 

BE MASTER. BE YOURSELF. BE AUTHENTIC. BE NOW.