Logo BE-MASTER

Mobile menu

Coachingowy panel ekspertów # 12

 

W #12 coachingowym panelu ekspertów udział wzięli trenerzy oraz coachowie promujący kampanię 'Poznaj coaching'. Tym razem podjęliśmy tematykę coachingu dla kobiet. W #12 coachingowym panelu ekspertów coachowie odpowiadająna pytania:

 

Czy kobiety potrzebują coachingu? Z jakiego typu coachingu najczęściej korzystają kobiety? Co daje coaching kobietom?

 

 

Moim zdaniem, dla kobiet przebywanie  we wspólnym kręgu, dzielenie się tym, czego doświadczają i przeżywają jest niezmiernie ważne i wartościowe.

 

Od dawien dawna, dojrzałe kobiety przekazywały swoim córką wiedzę o kobiecości, życiu, o naturze. To przez wieki forma, która zastępowała kobiecie relację 'uczeń-mistrz', dostępną przez długie okresy w historii głównie dla mężczyzn. Dzisiaj mamy, m.in. coaching. Dostępny dla każdego. Ta forma rozwoju dysponuje niezwykle bogatym spectrum metod, które pomagają uwolnić kobiecą siłę i potencjał, odkryć samą siebie, swój środek wyrazu. Ponadto, pozwala kobietom zintegrować pierwiastek żeński i męski w sobie (twórczość i działanie).

 

Wiele kobiet, wchodząc w świat biznesu czy innych dziedzin, zbyt bardzo stara się upodobnić do mężczyzn, a to często wiąże się z dużymi konsekwencjami. Stres, przebywanie w fazie permanentnej rywalizacji, często towarzyszące poczucie dyskryminacji, winy oraz że nie jestem wystarczająco dobra. I tutaj coaching, może pomóc w dotarciu do źródła poczucia własnej wartości. Women coaching jest skutecznym narzędziem w budowaniu równowagi życiowej. Pomaga zobaczyć z lotu ptaka siebie w różnych rolach i uwolnić się od ograniczeń perfekcjonizmu, który wiele kobiet dzielnie, choć nie bez konsekwencji, dźwiga na swoich barkach.

 

Zatem, jeśli czujesz, że sporo bierzesz na swoje ramiona i potrzebujesz, aby ktoś pomógł Ci to zobaczyć i pozbyć się uczucia balastu, coaching dla kobiet jest dla Ciebie.

 

Coach Beata Master

Beata Master

Coach BE-MASTER, doktor nauk społecznych, certyfikowany trener rozwoju interpersonalnego. Prezes Fundacji Pracownia Jutr. Nauczyciel drugiego kroku - pierwszy zawsze należy do osoby, która przychodzi na coaching.

www.be-master.pl

 

Coaching dla kobiet … Czy kobiety potrzebują coachingu?

 

Tak.

Uważam, że kobiety w pewnych sytuacjach życiowych, potrzebują coachingu. Szczególnie kiedy w ich w życiu pojawiają się zmiany, kluczowe momenty przejścia z jednego punktu do drugiego, wówczas coaching jest dobrą metodą aby tych zmian dokonać w optymalny sposób, aby podjąć właściwe decyzje, które będą korzystne dla nich samych i dla ich otoczenia, środowiska.Również, kiedy czują, że 'coś jest nie tak', kiedy chcą coś zmienić ale jeszcze nie do końca wiedzą co, coaching może pomóc im znaleźć odpowiedź. W czasie procesu coachingowego kobiety odkrywają co tak naprawdę chcą zmienić, co sprawia że to jest dla nich ważne, czego potrzebują alby to zrobić i w jaki sposób mogą tę zmianę wprowadzić do swojego życia.

Ja pracuję głównie z kobietami, jednak uważam że zarówno kobiety jak i mężczyźni potrzebują coachingu.

 

Z jakiego typu coachingu najczęściej korzystają kobiety?

Każda z kobiet, z którymi pracowałam i aktualnie pracuję ma w sobie ogromny potencjał często nieuświadomiony, uśpiony. Kobiety często nie zdają sobie sprawy z tego jak wielka moc w nich drzemie. Obserwuję, że to jest duży obszar do pracy coachingowej z kobietami. Wydobywanie ich wewnętrznej mocy, spotkanie ze swoją wewnętrzną uśpioną siłą. Kobiety często mają zaburzony kontakt w własną wartością. Nie kontaktują się ze sobą, ze swoim potencjałem. Często żyją z przekonaniami, które blokują im dostęp do ich prawdziwej tożsamości, wartości, talentów, wszelkich zasobów.

Praca coachingowa, której ja doświadczam ze swoimi klientkami niesie niezwykłe momenty, kiedy odkrywają tę wewnętrzną iskrę i nagle wszystko się odmienia, nabiera kolorów, sensu a to co wydawało się niemożliwe nagle okazuje się całkiem realne i w zasięgu ich możliwości.

 

Co daje coaching kobietom?

Jest dla nich przestrzenią do odkrycia siebie, swojego potencjału, swojej wewnętrznej mocy. Coaching jest też dla kobiet przestrzenią do zatrzymania się na moment i spojrzenia na swoje sprawy, na swoje życie z pewnej perspektywy, nabrania dystansu i nadania priorytetów swoim działaniom. A to z kolei pomaga im wprowadzić do swojego życia spokój i ład. Pomaga ułożyć wszystkie sprawy jakie kłębią się w ich głowach, poczuć wreszcie harmonię i odzyskać energię do działania.

 

Agnieszka Tomal Coach

Agnieszka Tomal

Certyfikowany coach i trener w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Prowadzę coaching indywidualny głównie dla kobiet w obszarach life coachingu, wellness coachingu, motywacji oraz zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem.

 

Na to pytanie odpowiedziałabym w ten sposób: ludzie (kobiety i mężczyźni) czasami potrzebują coachingu. Po co ludzie potrzebują coachingu? Bardzo różnie definiują swoje potrzeby w tym zakresie. Jednak najpiękniejsze w coachingu jest to, że nawet przy nie do końca sprecyzowanych potrzebach, w wyniku umiejętnego zadawania pytań przez coacha, klient jest w stanie szczegółowo dookreślić swój cel.

 

Wśród moich klientów dotychczas przeważały kobiety, natomiast często sygnalizowaną potrzebą było odnalezienie harmonii, równowagi wewnętrznej, spokoju lub sensu w życiu. Ponadto, niezwykle częstym motywem były kwestie związane z samooceną, poczuciem własnej wartości, a także dostrzeganiem i komunikowaniem swoich potrzeb. Moje doświadczenie wskazuje więc, że kobiety korzystały raczej z tzw. life coachingu – coachingu życiowego. Jednak podział na typy coachingu jest moim zdaniem dość umowny. Nie spotkałam się dotychczas z sytuacją, że ktoś chciał dowiedzieć się co jest dla niego sensem życia i nie dotykał przy tym sfery zawodowej. Również w przypadkach kiedy klient zakładał, że potrzebuje wsparcia w kwestiach zawodowych, zazwyczaj włączał w to kwestie dotyczące życia osobistego, pasji, relacji, rodziny, wartości itd. Tak więc na pytanie 'z jakiego typu coachingu najczęściej korzystają kobiety' wolałabym odpowiedzieć w ten sposób, że dostrzegam, iż na pierwszym spotkaniu kobiety częściej określają swój cel, nazwijmy go długoterminowy lub horyzontalny, jako bardziej związany z jakością życia osobistego. Natomiast, na późniejszych etapach procesu coachingowego często dzieje się tak, że pojawiają się cele szczegółowe odnoszące się do różnych sfer życia, w tym kariery zawodowej, których realizacja przyczynia się do osiągniecia celu głównego. Jest to zresztą zgodne z teoretycznymi założeniami coachingu jako procesu holistycznego, ponieważ albo dotyka on większości sfer życia, albo poprzez wprowadzenie zmiany w jednej z nich wpływa pośrednio na pozostałe.

 

W informacjach zwrotnych od klientek w procesie coachingu indywidualnego i warsztatów często spotykałam się ze stwierdzeniem, że coaching pozwolił im uwierzyć w siebie. Świadczy to o dużej sile coachingu jako procesu związanego z wydobywaniem zasobów i mocnych stron klientów. To z kolei jest nieodzownym warunkiem odczuwania motywacji, zwiększania kreatywności i rozpoczęcia jakiegokolwiek działania. Bo napęd do zmiany i nadzieję na sukces daje nam świadomość własnej sprawczości, na którą często nie zwracamy uwagi lub nie doceniamy. Inny aspekt, o którym mówią klientki to zwiększenie samoświadomości – wiedzy na temat mechanizmów swoich zachowań. Zrozumienie natomiast prowadzi do akceptacji siebie, która jest mocno powiązana z samooceną.

 

Zdecydowana większość klientów i klientek informowała o zmianach, które zachodzą w ich życiu w wyniku działań i pracy, którą wykonują będąc w procesie coachingowym. Dlatego na koniec chciałabym podkreślić, że idąc na coaching trzeba mieć świadomość i zgodę na to, że po pewnym czasie życie w wielu aspektach będzie naprawdę inne.

 
Katarzyna Wielguszewska Coach

Katarzyna Wielguszewska

Psycholożka, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, coach, trener, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Współpracuję z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju USWPS w zakresie diagnozy osób dorosłych. Zdobywam też doświadczenie jako psycholog w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia.

 

Owocne Miejsce od początku tworzyłam z myślą o pracy z kobietami. I rzeczywiście tak się stało, że to one częściej pukają do moich drzwi. Jako coach staram się być lustrem, w którym mogą się sobie uważnie przyjrzeć. Przychodzą z wieloma pytaniami:, Kim jestem?, Dokąd chcę iść? Co jest dla mnie ważne? Czego chcę? Czy robię to, co lubię?

Potrzebują się zatrzymać i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Pragną zmian w życiu, żeby było one przeżywane zgodnie z ich pragnieniami, marzeniami oraz wartościami.

 

Z obserwacji i doświadczenia śmiało mogę powiedzieć, że wielu kobietom coaching dodaje skrzydeł i energii. Dzięki coachingowi kobiety lepiej rozumieją siebie. Za każdym razem czuję się szczęśliwa, patrząc jak kobiety odkrywają drzemiące w Nich pokłady możliwości i siły i odważnie przezwyciężają trudności i wprowadzają zmiany w swoim życiu. Przypominają sobie o pomysłach na siebie, powracają do porzuconych pasji, zaczynają robić coś dla własnej przyjemności, budują udane, owocne relacje z partnerem i z dziećmi.

 

Małgorzata Czerniakowska Coach

Małgorzata Czerniakowska

Dyplomowany coach, trener, terapeuta w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzę life coaching indywidualny głównie z kobietami, które pragną zmiany, ale nie potrafią jej skutecznie przeprowadzić.

 

Moimi Klientami są osoby płci obojga stojące przed trudną dla siebie decyzją. Często są już o krok od jej podjęcia – potrzebują natomiast silnie przyjrzeć się skutkom decyzji.

 

Z moich doświadczeń wynika, że kobiety w tym zakresie częściej oczekują wsparcia i weryfikują na ile decyzja jest z nimi spójna i są w niej autentyczne, a na ile odpowiadają swoim działaniem na presję otoczenia. Często też pojawiają się w tym zakresie elementy budowania pewności siebie i poczucia tożsamości. Mężczyźni przy podejmowaniu decyzji częściej potrzebują przyjrzeć się decyzji już podjętej i podchodzą do tematu bardziej logistycznie niż tożsamościowo. Potrzebują bardziej planu niż rozważenia konsekwencji i ponownego zweryfikowania decyzji. Oczywiście bardziej niż od płci ten element jest w dużej mierze zależny od indywidualnego sposobu myślenia, postrzegania świata i naturalnego procesu decyzyjnego.

 

Małgorzata Pielka Coach

Małgorzata Pielka

Coach w trakcie akredytacji ICF. W pracy coachingowej kieruję się przejrzystymi i etycznymi zasadami ICF. Swoim działaniem i otwartym podejściem do osób zainteresowanych współpracą w ramach coachingu inspiruję i motywuję do podjęcia kolejnych kroków na zasadach partnerskiej relacji.

 

Poznaj coaching

Wszystkich zainteresowanych coachingiem zapraszamy do udziału w kampanii 'Poznaj coaching', której celem jest pokazanie prawdziwego oblicza coachingu oraz zachęcenie do bliższego przyjrzenia się tej formie rozwoju osobistego. Kampania tworzy przestrzeń do dyskusji na temat coachingu, a także możliwość sprawdzenia jego skuteczności w praktyce. Wszystkie osoby zainteresowane coachingiem mogą wziąć udział w darmowych warsztatach oraz sesjach, które odbywają się w kilku miastach Polski. Więcej inforamcji na temat programu wydarzeń dostępnych jest na stronie kampanii Poznaj coaching. To już ostatni moment na udział w bezpłatnych szkoelniach.

 

Wsystkich coachów oraz trenerów rozwoju osobistego zachęcamy do włączenia się do akcji i przesyłania odpowiedzi na pytania związane z rozwojem osobistym. W kolejnym #13 panelu ekspertów  odwrócimy dzisiejsze pytanie i zastanowimy się nad coachingiem dla mężczyzna:

 

Czy mężczyźni potrzebują coachingu?

Z jakiego typu coachingu najczęściej korzystają mężczyźni?

Co daje coaching mężczyznom?

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

powrót