Logo BE-MASTER

Mobile menu

Szkolenia dla nauczycieli

Edukacja wyższa, ponadpodstawowa, podstawowa

 

 

KURSY SZKOLENIOWE:

 

1. EDUKACJA SPERSONALIZOWANA – czyli edukacja oparta na problemie oraz skoncentrowana na uczniu/studencie i nauczycielu (formuła pracy indywidualnej) -  2 dni – 16 godzin lub formuła 4 lub 8 dniowego, kompleksowego kursu (48 godzin lub 64 godziny).

 

2. SUPERWIZJA GRUPOWA PRACY W ZAKRESIE EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ – w zależności od potrzeb 1 dzień – ok. 6-8 godzin lub więcej godzin/dni.

 

3. FACYLITACJA GRUP I ZESPOŁÓW ( w tym prowadzenie procesu grupowego, praca na problemie) – formuła pracy grupowej -  2 dni – 16 godzin lub w wersji rozszerzonej 4 dni - 32 godziny.

 

4. COACHING EDUKACYJNY  - praca na zasobach ucznia/studenta -  2 dni – 16 godzin lub w wersji rozszerzonej 4 dni - 32 godziny.

 

5. KURS TRENERA PLANOWANIA KARIERY – 4 dni – 32 godziny.

 

6. PRZEŻYĆ ZMIANĘ  NA DOBRE – efektywne wprowadzanie zmiany do organizacji, zespołu.  - min. 2 dni – 16 godzin.

 

SZKOLENIA w formule jedno lub dwudniowej (8 lub 16 godzin):

 

6. Motywa(k)cja – trening motywacji.

 

7. Czas to mój atut – trening przejmowania kontroli nad czasem.

 

8. Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem w praktyce.

 

9. Jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać? Sztuka autoprezentacji.

 

10. Efektywna komunikacja w grupie, zespole.

 

 

Szczegóły organizacyjne

TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ: wspólna decyzja obu stron (możliwość organizacji szkoleń w Państwa placówce).  

FORMA SPOTKAŃ: szkolenie grupowe, forma warsztatowa

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: do 15 osób  

CENA SZKOLENIA: zapraszamy do kontaktu oraz omówienia Państwa potrzeb szkoleniowych.

Ukończenie każdego kursu/szkolenia wiąże się z uzyskaniem dyplomu potwierdzającego nabyte kompetencje przez Uczestnika/Uczestniczkę.

 

DODATKOWO:

Uczestnik/Uczestniczka, która weźmie udział w min. 8 dniach szkoleniowych prowadzonych przez BE-MASTER Sp. z o.o. i przygotowaniu autorskiego programu szkoleniowego pracy z uczniem/studentem (zaakceptowanego przez dr Beatę Master) otrzyma dodatkowo dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Edukacji Spersonalizowanej BE-MASTER (8 dni – 64 godziny szkoleniowe plus zaakceptowany program szkoleniowy).

 

SZKOLENIA I KURSY PROWDZI GŁÓWNIE: dr Beata Master

 

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli do pobrania

 

 

 

 

powrót