Logo BE-MASTER

Mobile menu

Szkolenia dla nauczycieli

 

Szkolenie 1.

Edukacja skoncentrowana na uczniu/studencie

oraz nowoczesne metody nauczania (student centred learning)

Czas trwania - 2 dni

Liczba godzin - 16 godzin

CEL: Nabycie i/lub rozwinięcie przez Uczestników/Uczestniczki szkolenia informacji i kompetencji niezbędnych w zakresie tworzenia i realizacji form edukacji spersonalizowanej (tutoring, mentoring, coaching, facylitacja w grupie – nauczanie na problemie).

 

Szkolenie 2.

SUPERWIZJA GRUPOWA PRACY W ZAKRESIE EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ

Czas trwania - 1 dzień

Liczba godzin - 6 - 8 godzin

CEL: Zwiększenie efektywności i satysfakcji z pracy w nurcie edukacji spersonalizowanej poprzez wymianę doświadczeń Uczestników, dociekanie źródeł wyzwań i problemów edukacyjnych oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań w atmosferze zaufania i wsparcia. 

 

Szkolenie 3.

Kurs Trenera doradztwa zawodowego  i coachingu kariery

Czas trwania - 4 dni
Liczba godzin - 32 godziny

CEL kursu: Nabycie i/lub rozwinięcie przez Uczestników/Uczestniczki kursu kompetencji trenerskich i coachingowych w obszarze wspierania Uczniów/Uczennic, Studentów/Studentek w zakresie planowania ścieżki zawodowej i kariery.

PROGRAM:

 • Planowanie ścieżki kariery w ramach psychologii pozytywnej.
 • Struktura i organizacja rozwojowego procesu indywidualnego i grupowego w obszarze kariery.

 • Narzędzia, ćwiczenia, praktyczne sposoby działania trenera doradztwa zawodowego i coacha kariery

 

Szkolenie 4.

Motywa(k)cja – trening coachingu motywacyjnego

Czas trwania - 1 dzień
Liczba godzin - 8 godzin

CEL: Poszerzanie umiejętności i kompetencji Uczestników szkolenia w zakresie budowania trwałej i efektywnej motywacji w pracy z uczniem/uczennicą poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rozwojowych.

 

Szkolenie 5.

Czas to mój atut – trening przejmowania kontroli nad czasem

Czas trwania - 1 dzień
Liczba godzin - 8 godzin

CEL: Uczestnicy/Uczestniczki poznają techniki efektywnego przejmowania kontroli nad czasem i zarządzania sobą w czasie, które będą mogli/mogły wykorzystać we własnym życiu lub w pracy z uczeniem/uczennicą mającym/mającą problem z planowaniem w czasie.

 

Szkolenie 6.

TAK czy NIE? Trening asertywności w praktyce

Czas trwania - 1 dzień
Liczba godzin - 8 godzin

CEL: Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji Uczestników/Uczestniczek szkolenia w obszarze wytyczania i wyrażania swoich granic, efektywnego i konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie z manipulacji i agresją oraz umiejętności wyrażania swoich praw i emocji. 

 

Szkolenie 7.

Jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać? Sztuka autoprezentacji

Czas trwania - 1 dzień
Liczba godzin - 8 godzin

CEL: Wzmocnienie umiejętności i kompetencji Uczestników/Uczestniczek szkolenia w zakresie przygotowania wystąpień publicznych i prezentowania treści oraz inspirowania innych do działania poprzez przekaz werbalny i niewerbalny.

 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ: wspólna decyzja obu stron (możliwość organizacji szkoleń w Państwa placówce).  

FORMA SPOTKAŃ: szkolenie grupowe, forma warsztatowa

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: do 18 osób  

PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA:  2 800,00 zł brutto za jeden dzień szkoleniowy (zawiera koszt prowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, dyplomy i zaświadczenia dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń/kursu).  Cena nie zawiera kosztu wynajmu sali szkoleniowej i cateringu.

 

Możliwość uzyskania przez Uczestnika/Uczestniczkę następujących potwierdzeń ukończenia szkoleń:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Edukacji skoncentrowanej na uczniu/studencie  oraz nowoczesnych metody nauczania (student centred learning) – 2 dni – 16 godzin.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu Superwizji grupowej pracy w zakresie edukacji spersonalizowanej – 1 dzień – ok. 6-8 godzin.
 3. Dyplom potwierdzający ukończenie Kursu Trenera doradztwa zawodowego  i coachingu kariery – 4 dni – 32 godziny.
 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Planowania ścieżki kariery w ramach psychologii pozytywnej – 1 dzień – 8 godzin.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Struktury i organizacji rozwojowego procesu indywidualnego i grupowego w obszarze kariery – 1 dzień – 8 godzin.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Narzędzi, ćwiczeń, praktycznych sposobów działania trenera doradztwa zawodowego i coacha kariery – cz. 1 – 1 dzień – 8 godzin.
 7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Narzędzi, ćwiczeń, praktycznych sposobów działania trenera doradztwa zawodowego i coacha kariery – cz. 2  – 1 dzień – 8 godzin.
 8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Motywa(k)cja – trening coachingu motywacyjnego – 1 dzień – 8 godzin.
 9. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt.  Czas to mój atut – trening przejmowania kontroli nad czasem – 1 dzień – 8 godzin.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt.: TAK czy NIE? Treningu asertywności w praktyce- 1 dzień – 8 godzin.
 11. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Jak mówić, aby inni chcieli nas słuchać? Sztuka autoprezentacji – 1 dzień – 8 godzin.

 

 

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli do pobrania

Program szkoleń - pobierz

 

 

 

 

powrót