Logo BE-MASTER

Mobile menu

KURS EDUKACJi SPERSONALIZOWANej: TUTORING. FACYLITACJA.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU w 50 godzinnym kursie on-line osoby, które chcą pracować jako tutor, facylitator lub korzystać z narzędzi, metod tych podjeść w edukacji (30 godzin zajęć on-line + 20 godzin praktyki z uczestnikami w grupie).

 

KURS KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE KURSU EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. FACYLITACJA

w wymiarze 50 godzin (30 godz. zajęć + 20 godz. praktyki)

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

CO TO JEST EDUKACJA SPERSONALIZOWANA?

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA:

 • Uczenie się jest wielokierunkowe i oparte na relacji

W tym podjęciu, nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy, informacji uczniom oraz sprawdzenie w jakim stopniu zapamiętali dany materiał. W edukacji spersonalizowanej w centrum stawiamy relację nauczyciel – uczeń, a obok zdobywania wiedzy, kluczowe są kompetencje, umiejętności, relacje oraz poszukiwanie własnej odpowiedzi na pytanie Kim jestem? Czego chcę? Po co coś robię? Edukacja jest tutaj wielokierunkowa. Uczą się wszyscy: uczniowie, nauczyciel wzajemnie od siebie.

 • Podejście integralne

Edukacja spersonalizowana promuje podejście integralne w uczeniu się. W praktyce oznacza to, że równie ważne są: wiedza, kompetencje, rozwój, nasze potrzeby, relacje. Przenosimy koncentrację z uczenia na uczenie się, samodzielność, odpowiedzialność.

 • Nie pracujesz ciężej niż twój uczeń/student

W edukacji następuje przeniesienie punktu koncentracji z uczenia kogoś na samodzielne uczenie się. Nauczyciel nie musi starać się coraz bardziej, gdy uczniowie nie chcą równie mocno. W zamian, proponujemy Ci rozwinięcie kompetencji przewodnika, towarzysza procesu uczenia się. Kurs edukacji spersonalizowanej wspiera, uczy, inspiruje do zmiany w procesie edukacji. Krok po kroku. W jego trakcie zmieniasz sposób zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, uczysz się efektywnej pracy na zasobach. Poznajesz techniki pracy indywidualnej, jak i pracy w grupie.

 • Dydaktyka edukacji spersonalizowanej korzysta z osiągnięć nauki w zakresie rozwoju, uczenia się w procesie

Swoje źródła czerpie z teorii uczenia się, konstruktywizmu, kognitywizmu, neurodydaktyki, psychologii. 

 • Rozwój osobisty

Podczas kursu pracujesz także nad rozwojowej osobistym – swoimi przekonaniami, wzorcami, sposobami działania w edukacji.

 • Uczenie się jest procesem opartym na jasnym kierunku ustalanym wraz z uczeniem, studentem/uczniami, studentami
 • Formy edukacji spersonalizowanej:
 1. praca indywidualna, tj. tutoring,  mentoring, coaching edukacyjny,
 2. praca grupowa, np. facylitacja, szkolenia oparte na Cyklu Kolba, praca grupowa oparta na problemie.
 • Wymiary edukacji spersonalizowanej:
 1. rozwojowy (m.in. praca na zasobach, pytaniach, informacja zwrotna, prowadzenie procesów grupowych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy w grupie, metody pracy grupowej)
 2. merytoryczny (m.in. praca na problemie, elementy design thinking)

 

CO WYRÓŻNIA KURS EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. FACYLITACJA?

Edukacja to zmiana. Zaczyna się od transformacji osobistej. Ten kurs to nie tylko pakiet ogromnej, rzetelnej wiedzy, poparty doświadczeniami dr Beaty Master. To droga zmiany. Pracujemy podczas jego trwania nad wewnętrzną przemianą siebie jako dydaktyka, człowieka.

 

KURS to:

 • kompleksowe, integralne, wielowymiarowe wprowadzenie do pracy tutora, mentora, coacha, facylitatora, a także szansa na rozwój kompetencji dla każdego dydaktyka, trenera, rodzica – zatem, pod względem programowym, to co najmniej dwa kursy w jednym, a mówiąc bardziej szczegółowo….
 • …2w1: poznajesz wymiar pracy indywidualnej i grupowej w obszarze edukacji spersonalizowanej, tak, aby wybrać sposób, który dla Ciebie jest bardziej optymalny i możliwy do zrealizowania w miejscu, w którym jesteś
 • komfortowa formuła ONLINE: w domowym zaciszu, bez konieczności dojazdów, realizowana po godzinie 17.00,
 • zajęcia prowadzi doświadczona tutorka, coach, superwizorka, trenerka rozwoju osobistego, autorka książki o edukacji spersonalizowanej – dr Beata Master
 • dostęp do wiedzy, praktyki, narzędzi poszukiwanych na rynku edukacyjnym oraz rynku pracy
 • 30 godzin intensywnych zajęć on-line. Podczas co tygodniowych, 3 godzinnych sesji zapoznajesz się z jednym ważnym elementem edukacji spersonalizowanej. Po spotkaniu otrzymujesz materiały, ćwiczenia, dodatkowe artykuły lub filmy oraz zadania
 • PRAKTYKA: Zależy mi na tym, abyś od pierwszego spotkania ćwiczył/a swoje umiejętności tutorskie. Dlatego od początku kursu praktykujemy w parach, pomiędzy uczestnikami kursu. Zatem jest to około 20 dodatkowych godzin zajęć
 • KURS EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: TUTORING. FACYLUTACJA dzieje się także pomiędzy spotkaniami. Jest intensywny i bardzo praktyczny

 

Ile potrzebujesz czasu w tygodniu, aby zrealizować KURS?

 • Sesje/zajęcia on-line: poniedziałek, godz. 17.00-20.00 (po zakończeniu sesji można konsultować się, rozmawiać z trenerem do godz. 21.00).
 • Praca tutorska z uczestnikiem z grupy: uczestnicy pracują w środę w godz. 18.00-20.00 (możliwość indywidualnego ustalenia czasu spotkania przez daną parę). W tym, wpisywanie wniosków w grupie na wspólnym dokumencie.
 • Praca z tekstem, filmem: ok. 2 godzin – samodzielnie wyznaczasz sobie czas realizacji zadania.

 

CO OTRZYMUJESZ W RAMACH KURSU EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ: TUTORING. FACYLITACJA?

KAŻDY Z 10 modułów zawiera:

 

Szkolenie on-line z dr Beatą Master: formuła on-line - 3 godzinne spotkanie na platformie ZOOM

kontakt z dr Beatą Master w trakcie trwania kursu

Wartościowe materiały, prezentacje, opisy ćwiczeń po każdym szkoleniu wysyłamy na Twój adres mailowy oraz umieszczamy w Google Classroom Po każdym spotkaniu otrzymujesz dodatkowy materiał: artykuł, nagranie video poszerzające wiedzę w danym zakresie

Praktykę tutorską:

Po każdym spotkaniu jest do wykonania zadanie tutorskie.

Przykładowo przeprowadzenie krótkiego spotkania z osobą z grupy (dostajesz wszystkie wytyczne, materiały – celem jest ćwiczeń kompetencji tutorskich już od pierwszego spotkania – każdorazowo pracujesz z inną osobą z grupy).

Komunikujemy się w uczestnikami poprzez Google Classroom – wnioskami, pytaniami.

 

DLA KOGO jest ten KURS?

Zapraszam tych, z Was, którzy zajmują się szeroko rozumianą dydaktyką, zarówno w edukacji szkolnej i akademickiej, prowadzą szkolenia, zajęcia grupowe lub procesy indywidualne (tutoring, coaching, mentoring) i chcą pogłębić, rozszerzyć swoje kompetencje oraz warsztat pracy.

 

W szczególności zapraszam: nauczycieli, dydaktyków akademickich, tutorów, mentorów, trenerów rozwoju interpersonalnego, facylitatorów, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, osoby prowadzące edukację domową. 

 

Cel kursu

Kurs pozwala zdobyć, poszerzyć informacje i kompetencje niezbędne w zakresie tworzenia i realizacji form edukacji spersonalizowanej w formie grupowej (facylitacja, szkolenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych opartych na problemie) i indywidualnej (tutoring, mentoring, coaching). 

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną w zakresie:

 • edukacji spersonalizowanej w wymiarze rozwojowym i merytorycznym, 
 • dynamiki procesów grupowych, tj. facylitacja, szkolenia, problem based learning
 • prowadzenia indywidualnych procesów grupowych, tj. tutoringu, coachingu, mentoringu,
 • nowoczesnych narzędzi rozwojowych i dydaktycznych, tj. design thinking,
 • pracy z osobami z różnorodnymi trudnościami, wyzwania,
 • dostrzegania różnic między różnymi formami wsparcia, rozwoju, edukacji. 

 

Poszerzysz kompetencje w zakresie:

 • organizowania, prowadzenia efektywnych procesów grupowych, tj. szkoleń, zajęć dydaktycznych i szkoleniach, w których następuje przeniesienie punktu koncentracji z uczenia na uczenie się, 
 • organizowania, prowadzenia i wspierania osób w procesach indywidualnych, zwłaszcza tutoringu, mentoringu,
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacji, zakłóceniami w procesie dydaktycznym, szkoleniowym,
 • wykorzystania zdobyczy psychologii pozytywnej w pracy dydaktycznej, szkoleniowej,
 • stosowania kilkudziesięciu narzędzi, ćwiczeń rozwojowych i merytorycznych w obszarach rozwojowych, naukowych, biznesowych. 

 

Ważne kwestie z Regulaminu:

 1. Udział w kursie jest dobrowolny.
 2. Elementy kursu:
 • obowiązkowe (aby otrzymać dyplom jego ukończenia):
 1. SPOTKANIA ON-LINE: 3 godzinne spotkania z trenerem poprzez platformę Zoom – terminy na stronie internetowej (min. 80% obecności, spotkania co tydzień)
 2. PRACA TUTORSKA: spotkanie z uczestnikiem grupy i wzajemna praca własna w określonym obszarze (min. 80% zadań – zaznaczamy wykonanie w arkuszu). W przypadku braku możliwości pracy z daną osobą, uczestnik informuje trenera oraz samodzielnie szuka osoby, z która mógłby przeprowadzić dane ćwiczenie. W przypadku braku takiej osoby, sytuację omawia z trenerem prowadzącym.
 • dodatkowe:

Po każdym spotkaniu/sesji on-line z trenerem Uczestnik otrzymuje materiał dodatkowy do pracy. Wykonywanie zadania jest dobrowolne, choć oczywiście bardzo rekomendujemy.

 1. Kurs odbywa się w formule on-line. Uczestnik/Uczestniczka, który/a chce wziąć udział w kursie we własnym zakresie uruchamia wskazany przez Trenera program/aplikację, która umożliwi udział w wydarzeniu. Informacja o programie/aplikacji, w którym będzie prowadzone kursie zwarta jest w formularzu zgłoszeniowym. Zadania tutorskie uczestnicy wykonują poprzez komunikatory, platformy, które sami wybiorą (np. Skype, Messenger, Zoom, telefon, spotkanie bezpośrednie).
 2. Trener, BE-MASTER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej, finansowej za utrudnienia techniczne, brak dostępu do internetu, brak dostępu do programu wynikających ze strony Uczestnika kursu. Spółka BE-MASTER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną kursu.
 3. Materiały kursu będą wysyłane Uczestnikom na ich pocztę elektroniczną oraz będą dostępne na dysku Google. Aby korzystać z materiałów dostępnych na dysku Google konieczne jest posiadanie konta Google. Materiały na koncie Google będą dostępne przez rok (licząc od daty rozpoczęcia kursu – pierwszego spotkania on-line). Po tym okresie zostaną skasowane.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu się na kurs otrzymasz informację dotyczącą możliwości dokonania płatności za udział w kursie.
 5. W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają prowadzenie modułu kursu, wynikających ze strony Trenera, może nastąpić przesunięcie terminu spotkania lub całego kursu o kolejny tydzień.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie do 14 dni przed jego rozpoczęciem zwracamy 100% wpłaconych środków finansowych (opłata za udział w kursie). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie od 13 dni do 3 dni przed rozpoczęciem kursu zwracamy 50% kosztów udziału w kursie. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie w ciągu 48 godzin przed rozpoczęciem udziału w kursie nie zwracamy Klientowi poniesionych kosztów.
 7. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zakwalifikowaniu się na kurs otrzymasz informację dotyczącą możliwości dokonania płatności za udział w kursie.
 8. Kurs ruszy, jeśli zgłosi się wystarczająca liczba osób (czyli min. 10 osób). Jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników, zwracamy środki osobom, które dokonały opłaty za kurs.
 9. Nie udostępniamy nagrań spotkań, modułów zrealizowanych podczas kursu.
 10. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z trenerką - dr Beatą Master: e-mail: master@be-master.pl/ tel. (+48) 665 740 296

 

Regulamin pobierz

Formularz zgłoszeniowy - wypełnij

 

Kurs startuje 7 września 2020 r.

 

PROGRAM KURSU EDUKACJA SPERSONALIZOWANA: TUTORING. FACYLITACJA

MODUŁ 1

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana: założenia, koncepcje oraz rola nauczyciela

 • Paradygmaty w procesie uczenia się – behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm
 • Edukacja masowa – zindywidualizowana - spersonalizowana
 • Tutoring, facylitacja na mapie edukacyjnej
 • Edukacja skoncentrowana: założenia koncepcji w kontekście pracy indywidualnej i grupowej oraz odniesienie założeń do przykładowych form pracy spersonalizowanej, np. mentoringu, tutoringu, coachingu, doradztwa, nauczania opartego na problemie, facylitacji, technik trenerskich
 • Budowanie  rozwijającej relacji mistrz-uczeń w procesie uczenia się oraz zawiązywanie relacji w grupie
 • Edukacja spersonalizowana - rola nauczyciela, trenera, tutora (praca na postawach - element rozwojowy)

b. PRACA TUTORSKA:

 • odkrywamy nasz wzorzec edukatora w rozmowie tutorskiej
 • praktyka budowania relacji
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • ćwiczenie rozwojowe: linia życia edukatora
 • tekst do przeczytania (artykuł)

MODUŁ 2

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: twórcze pytania, aktywne słuchanie

 • Wizja procesu poprzez pytania
 • Czynniki dobrego pytania w procesie uczenia się (także on-line)
 • Jakie pytania nam nie służą i dlaczego?  
 • Paleta pytań, które mogą wesprzeć Cię w roli edukatora
 • Aktywne słuchanie
 • Jak słuchają ludzie? I co słyszą?
 1. PRACA TUTORSKA:
 • trening pytań i słuchania na podstawie tekstu, który wybieramy dla uczestnika (wsparcie trenera w tym zakresie)
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • praca z wieczornymi pytaniami (otrzymasz listę od trenera)
 • artykuł o pytaniach dla dzieci

MODUŁ 3

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: informacja zwrotna, która karmi

 • Rola i cele informacji zwrotnej w procesach rozwojowych 
 • Rodzaje, formy informacji zwrotnej 
 • Proces przyjmowania informacji zwrotnej 
 • Trening przyjmowania i dawania informacji zwrotnej
 1. PRACA TUTORSKA:
 • sesja/rozmowa tutorska z uczestnikiem w oparciu o model informacji zwrotnej (otrzymasz materiał wspierający – propozycję ścieżki takiej rozmowy)
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • trening: udzielenie kilku osobom informacji zwrotnej
 • artykuły do przeczytania: obszar rezyliencji, teorii poliwagalnej (związanej z nerwem błędnym)

MODUŁ 4

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Praca rozwojowa: jak pracować z przekonaniami, wzorcami, schematami, które nas blokują?

 • Zniekształcenia poznawacze
 • Emocje, nastrój – czyli co? 
 • Model emocji ABCD
 • Praca z emocjami i przekonaniami – metody
 • Zasady zdrowego myślenia
 1. PRACA TUTORSKA:
 • rozmowa tutorska w zakresie przekonań uczestnika w obszarze edukacji (propozycja prowadzenia spotkania od trenera)
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA
 • praca z myślami – ćwiczenie autobus
 • artkuł o pracy z przekonaniami
 • ćwiczenie rozwojowe: List

MODUŁ 5

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana - kluczowe kompetencje: pierwsze spotkanie, metodyka prowadzenie spotkań

 • Sposoby organizowania pracy w procesie uczenia się:  - Cykl Kolba - GROW - 4/6 kroków  - DROPS
 • Organizacja spotkań w procesach indywidualnych
 • Rola kontraktu w procesie
 • Jak pamiętać, gdzie jesteśmy w procesie z uczniami? Narzędzia progresu oraz dokumentacja szkoleń, spotkań w edukacji spersonalizowanej
 1. PRACA TUTORSKA:
 • poprowadzenie pierwszego spotkania w połączeniu z pracą na ustaleniu celu procesu (opcjonalnie Piramida Diltsa)
 1. Praca własna:
 • artykuł w obszarze piramidy Diltsa, podejścia integralnego w uczeniu się

MODUŁ 6

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – praca na zasobach. Jak wspierać rozwijanie potencjału ucznia/uczniów?

 • Psychologia pozytywna w procesie uczenia się
 • Rewolucja psychologii pozytywnej i jej skutki (na podstawie badań Martina Seligmana)
 • Stan przepływu, czyli tworzenie warunków FLOW (na podstawie badań Mihaly’ego Csikszentmihaly’a)
 • Talenty, zasoby, umiejętności i kompetencje – jak je rozwijać w procesie uczenia, czyli w szkole i poza nią?
 • Słabe strony – czy one są nam potrzebne i jak sobie z nimi pracować?
 1. PRACA TUTORSKA:
 • zapoznanie się z jednym z 5 ćwiczeń rozpoznawania własnych zasobów, wybór ćwiczenia i przeprowadzenie go w formie tutorskiej z osobą w parze (lub wybranej grupie)
 1. Dodatkowa praca własna:
 • artykuł o stawaniu się liderem, praca rozwojowa ze swoim wewnętrznym dzieckiem (w obszarze zasobów)

MODUŁ 7

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – motywacja, cele, kierunki procesu – czym są i jak z nimi pracować?

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – czynniki, warunki rozkwitu.
 • Style motywacyjne w procesie uczenia się
 • Techniki motywacyjne w pracy z uczniami (w wymiarze indywidualnym i grupowym) koncertujące się na budzeniu motywacji wewnętrznej
 • Praca z wartościami, priorytetami
 • Cel czy kierunek – jak prowadzić człowieka, grupę, ludzi na ich ścieżce rozwojowej?
 • Sposoby, narzędzia pracy z celami, kierunkiem w pracy indywidualnej 
 • Sposoby, narzędzia pracy z celami, kierunkiem w procesie rozwojowym 
 1. PRACA TUTORSKA:
 • rozmowa tutorska w obszarze wartości, priorytetów (ćwiczenie zaproponowane przez trenera)
 • ćwiczenie wspierające podopiecznego w realizacji celu – podróż bohatera
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • artykuły, filmy dotyczące motywacji, określania kierunku, w którym się podąża

MODUŁ 8

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana w wymiarze grupowym: proces grupowy, facylitacja

 • Proces grupowy – metodologia pracy.
 • Cykl Kolba
 • Facylitacja i moderacja – różnice i podobieństwa
 • Facylitacja – rozumienie i zastosowanie
 • Facylitator – rola w procesie 
 • Procesy  facylitacyjne i partycypacyjne:

- Open space

- World Caffe 

 1. PRACA TUTORSKA:
 • pakiet 5 ćwiczeń – uczestnik wybiera jedno i testuje w praktyce (w wybranej przez siebie grupie, omawia z osobą z grupy).
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • materiały dodatkowe z zakresu facylitacji

MODUŁ 9

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – problem based learning (praca na problemie)

 • Based learning (uczenie oparte na problemie) – wprowadzenie do metod.
 • Czynniki rozwijające i blokujące twórcze myślenie i działanie w  metodzie based learning na przykładzie case study
 • problem w studium przypadku – narzędzia pracy
 • narzędzia optymalizujące pracę nad studium przypadku i poszerzające perspektywę spojrzenia na możliwe rozwiązania: mapa sytuacyjna, mapa empatii, twórcze definiowanie problemu
 • Wprowadzenie do pracy z esejem – pytania, które budzą myślenie, metody pracy z esejem, rozmowa tutorska.
 1. PRACA TUTORSKA:
 • pisanie eseju
 • przeprowadzenie rozmowy tutorskiej w kontekście wybranego tekstu lub eseju
 1. DODATKOWA PRACA WŁASNA:
 • artykuł o studium przypadku.
 • wiersz, piosenka, film, który wyraża Uczestnika/Uczestniczkę.

MODUŁ 10

 1. SPOTKANIE ON- LINE:

Edukacja spersonalizowana – jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w procesie (zakłócenia)

 • Rola, znaczenie zakłóceń w procesie grupowym i indywidualnym – po co nam kryzysy?
 • Źródła zakłóceń w procesie uczenia się – skąd one się biorą i jaki mam na to wpływ? 
 • Przykłady zakłóceń i przykładowe propozycje działania w danej sytuacji np. praca z uczniem nieśmiałym, pasywnym, nadaktywnym)

 

Zakończenie Kursu – ćwiczenie podsumowujące, ewaluacja

DODATKOWA PRACA WŁASNA:

Ćwiczenie – dzień dziecka.

 

TERMINY ZAJĘĆ ON-LINE

 • Terminy spotkań on-line: 07.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020, 28.09.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 19.10.2020, 26.10.2020, 02.11.2020, 09.11.2020
 • Godziny pracy: 17.00-20.00 + możliwość konsultacji z terenem do godz. 21.00
 • Praktyka tutorska: proponowany, wspólny termin: środy, godz. 18.00-20.00

 

CENA KURSU

 

cennik kursu edukacji spersonalizowanej

 

JEŚLI ZATEM ZGŁOSISZ SIĘ Z DRUGA OSOBĄ DO KOŃCA CZERWCA, ZAPŁACISZ ZA CAŁY KURS 600 ZŁ!!!

 

Cena zawiera:

 • udział w kursie on-line (30 godzin),
 • dostęp do materiałów, artykułów,
 • realizowanie praktyki z uczestnikiem z grupy (20 godzin),
 • papierowy dyplom z wykazem zrealizowanego programu (wymagane jest min. 80% obecności podczas zajęć on-line oraz zrealizowanie min. 80% praktyk tutorskich),
 • możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych z trenerem przez cały czas trwania kursu
 • zniżkę na superwizje z dr Beatą Master po ukończeniu kursu (opcja możliwa, jeśli będą wolne miejsca).

 

TRENER/TUTOR:

dr Beata Master

doktor nauk społecznych, założycielka i prezes zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o.; założycielka i wiceprezes zarządu Fundacji Pracownia Jutr; coach, w tym coach systemowy, tutor, superwizor, trener kompetencji interpersonalnych (certyfikat certyfikat EQF5). Prowadzi bloga, który koncertuje się na zmianie, motywacji w kontekście rozwoju osób indywidualnych oraz firm i organizacji, w ramach którego namówiła innych coachów do wspólnej dyskusji o priorytetach i sensie w zmianie.

 

Autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych, strategii rozwoju, np.

●            Autorskiej, cieszącej się dużym uznaniem książki pt. “Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa'.

●            'Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego' (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji),

●            podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. 'Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu'.

 

Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji, instytucji publicznych od siedmiu lat (ponad 3000 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego i 550 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego, superwizyjnego; współpracowała do tej pory z ponad 100 podmiotami), m.in.:

●            w ramach Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense, w której specjalizowała się w obszarze: pracy na zasobach w zespołach, motywacji wewnętrznej, coachingu, budowania ścieżki rozwoju i kariery tutora.

●            w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla dyrektorów finansowych i analityków finansowych (komunikowanie się w zespole, motywowanie, zmiana).

●            w ramach szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw szkoliła do tej pory z zakresu: motywacji, pracy na zasobach, informacji zwrotnej, ewaluacji, wprowadzania zmiany do organizacji, design thinking.

●            w ramach sesji coachingowych i sesji biznesowych pracuje z menadżerami, dyrektorami firm przemysłowych, eventowych, kreatywnych (produkcja filmowa) oraz z branży IT.

 

Zdobywała praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) będąc Project Managerem Projektu Google Internetowe Rewolucje w Eksprcie, Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polską firmę w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, czy też prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.

 

Regulamin i polityka prywatności BE-MASTER - pobierz

 

 

 

powrót